foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: DS. CKII. Trịnh Thị Thanh Lệ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện. Bài 2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện. Bài 3. Phân tích tình hình sử dụng thuốc và xây dựng danh mục thuốc thông qua phân tích ABC/VEN/DDD. Bài 4. Quy trình thao tác chuẩn (SOP) liên quan đến hoạt động khoa dược. Bài 5. Quản lý kháng sinh trong bệnh viện. Bài 6. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Bài 7. Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện. Bài 8. Hoạt động cung ứng thuốc trong bệnh viện. Bài 9. Hoạt động dược lâm sàng, thông tin thuốc, cảnh giác dược trong bệnh viện.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn