foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Xuân Linh, ThS. Phạm Thị Kim Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 121Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đại cương giáo dục và nâng cao sức khỏe. Bài 2. Quá trình truyền thông và các yêu cầu giúp truyền thông hiệu quả. Bài 3. Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi. Bài 4. Nguyên tắc truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 5. Phương pháp và phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 6. Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 7. Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 8. Giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 9. Giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng. Bài 10. Nâng cao sức khỏe tại trường học. Bài 11. Nâng cao sức khỏe tại các cơ sở y tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn