foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Thạch Thị Bô Pha, ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngọc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Kiểm nghiệm thuốc tiêm Cyanocobalamin. Bài 2. Kiểm nghiệm thuốc nang Paracetomal. Bài 3. Kiểm nghiệm thuốc bột pha tiêm Penicilin G 1.000.000 UI. Bài 4. Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt Neodex. Bài 5. Kiểm nghiệm thuốc viên nén bao phim Paracetamol 500mg và Cafein 65mg. Bài 6. Kiểm nghiệm thuốc bột Hapacol Flu 150mg. Bài 7. Kiểm nghiệm thuốc viên nén Sulfaguanidin 500mg. Bài 8. Kiểm nghiệm thuốc sirô Théralene. Bài 9. Thẩm định quy trình định lượng đồng thời Paracetamol và Cafein trong viên nén bằng phương pháp HPLC.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn