foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012.

Mô tả: 115Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Tài chính - Ngân hàng.

Nội dung:

Chương 1: Mô hình hồi qui hai biến, đa biến, phân phố trễ. Chương 2: Đa cộng tuyến. Chương 3: Phương sai sai số thay đổi. Chương 4: Tự tương quan. Chương 5: Mô hình hồi qui với biến giả

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn