foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Nhập môn tài chính. Chương 2: Tài chính công. Chương 3: Tài chính doanh nghiệp. Chương 4: Thị Trường tài chính. Chương 5: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Chương 6: Tín dụng và lãi suất. Chương 7: Hệ thống ngân hàng. Chương 8: Lạm phát. Chương 9: Tài chính quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn