foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Ths. Nguyễn Thanh Hùng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 177Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Kế toán.

Nội dung.

Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế học. Chương 2: Cung,cầu và giá thị trường. Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí. Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Chương 6: Thị trường độc quyền hoàn toàn. Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn toàn. Chương 8: Thị trường các yếu tố sản xuất.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn