foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Uyên, Phạm Trọng Phẫm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 94Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kinh tế, Luật.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh. Chương 2: Phân tích năng lực sản xuất và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 3: Phân tích tình hình thực hiện chi phí và giá thành. Chương 4: Phân tích tình hình tiêu thụ. Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn