foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 88Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Kinh tế, Luật.

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về đàm phán trong kinh doanh. Chương 2: Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc, văn hóa tổ chức, tính cách cá nhân đến đàm phán trong kinh doanh. Chương 3: Các mô hình đàm phán trong kinh doanh. Chương 4: Quá trình đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế. Chương 5: Các phương tiện đàm phán trong kinh doanh. Chương 6: Đàm phán ở những nền văn hóa khác nhau.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn