foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Chủ biên: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng, GS. TS. Tristan Nguyen.

Thành viên: TS. Nguyễn Thị Thúy Loan.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2024. Mô tả: 414Tr.

Nội dung:

1 Giới thiệu về Kinh tế Vĩ mô. 2 Đo lường Nền kinh tế. 3 Tổng cầu và Tổng cung. 4 Tiền tệ và Ngân hàng. 5 Tăng trưởng Tiền tệ và Lạm phát. 6 Thất nghiệp. 7 Sự Đánh đổi giữa Lạm phát và Thất nghiệp. 8 Tiêu dùng, Tiết kiệm và Đầu tư. 9 Chính sách Tài khóa và Chính sách Tiền tệ. 10 Thương mại quốc tế – Lý thuyết và Chính sách. 11 Nền Kinh tế mở. 12 Chu kỳ Kinh tế. (1 Introduction to Macroeconomics. 2 Measuring the Economy. 3 Aggregate Demand and Aggregate Supply. 4 Money and Banking. 5 Money Growth and Inflation. 6 Unemployment. 7 The Trade-off between Inflation and Unemployment. 8 Consumption, Saving and Investment. 9 Fiscal and Monetary Policies. 10 International Trade – Theory and Policy. 11 The Open Economy. 12 Business Cycles).

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn