foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Chủ biên: PGS. TS. Diệp Thanh Tùng, GS. TS. Tristan Nguyen.

Thành viên: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hùng.

Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2024. Mô tả: 426Tr.

Nội dung:

1 Giới thiệu về Kinh tế Vi mô. 2 Cầu, Cung và Cân bằng Thị Trường. 3 Sở thích và Độ thỏa dụng. 4 Sự Lựa chọn của Người tiêu dùng. 5 Lý thuyết Cầu. 6 Lý thuyết sản xuất. 7 Lý thuyết Chi phí. 8 Thị trường Cạnh tranh hoàn hảo. 9 Thị trường Cạnh tranh: Ứng dụng. 10 Độc quyền và Độc quyền mua. 11 Thặng dư. 12 Cấu trúc Thị trường và Cạnh tranh. 13 Lý thuyết trò chơi và Hành vi chiến lược. 14 Ngoại tác và Hàng hóa Công cộng (1 Introduction to Microeconomics. 2 Demand, Supply and Market Equilibrium. 3 Preferences and Utility. 4 Consumer Choice. 5 Theory of Demand. 6 Theory of Production. 7 Theory of Cost. 8 Perfectly Competitive Markets. 9 Competitive Markets: Applications. 10 Monopoly and Monopsony. 11 Surplus. 12 Market Structure and Competition. 13 Game Theory and Strategic Behavior. 14 Externalities and Public Goods)

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn