foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng website giới thiệu và quản lý bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng website giới thiệu và quản lý bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh

Tác giả: Tô Hồng Thịnh, Nguyễn Ngọc Đan Thanh (GVHD)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 68tr, có ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm.  Số định danh: 368.400285/ Th312. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

 

 

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý giảng viên, đồ án niên luận của sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ trên nền web

 

Khóa luận tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý giảng viên, đồ án niên luận của sinh viên khoa kỹ thuật và công nghệ trên nền web

Tác giả: Trương Minh Nhựt, Võ Phước Hưng (GVHD)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 70tr, có ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 378.1/ Nh565. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý giảng viên, đồ án niên luận của sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ trên nền web”. Trang web cho phép admin quản lý các thông tin liên quan đến giảng viên như: thông tin cá nhân, các hoạt động mà giảng viên tham gia: hội nghị khoa học, viết các công trình nghiên cứu, việc ra đề tài và hướng dẫn sinh viên làm đồ án niên luận. Đối với giảng viên thì họ có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình, các hoạt động trong và ngoài trường, việc ra đề tài và hướng dẫn sinh viên làm đồ án niên luận. Còn đối với sinh viên thì có thể đăng ký làm đồ án niên luận, chủ động trong việc lựa chọn đề tài và giảng viên hướng dẫn. Do đó giúp cho giảng viên cũng như sinh viên chủ động được thời gian làm việc của mình.

 

 

 

Xây dựng website quản lý điểm rèn luyện của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý điểm rèn luyện của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thùy; GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Duy Thiện, Đoàn Phước Miền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 52tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Th523. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

Mục tiêu đề tài:

Tạo ra một website hoàn chỉnh hỗ trợ cho công tác quản lý điểm rèn luyện được đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả hơn, đáp ứng được các yêu cầu sau: - Sinh viên nhập điểm rèn luyện cá nhân trực tiếp theo thời gian do Khoa quy định. - Giáo viên chủ nhiệm xem điểm do sinh viên đã nhập và chấm điểm lại theo từng tiêu chí. - Chuyên viên phụ trách quản lý học vụ kiểm tra lại các minh chứng và kết luận điểm trình lãnh đạo Khoa duyệt. - Quản trị viên có quyền tạo lớp học, danh sách sinh viên, chỉnh sửa các tiêu chí, chỉnh sửa quyền cho từng đối tượng người dùng. - Có các chức năng thống kê, báo cáo.

 

 
 

 

Xây dựng phần mềm quản lý việc cấp phát học bổng cho học sinh - sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý việc cấp phát học bổng cho học sinh - sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Sơn Phú Quý; GVHD: Ths. Nguyễn Trần Diễm Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 88tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Qu600. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

Mục tiêu của đề tài: Tạo ra một ứng dụng giúp công việc quản lý cấp phát học bổng cho sinh viên học sinh của trường được nhanh chóng, chính xác, chặt chẽ, cập nhật và tra cứu kịp thời. Bản thân có thể ứng dụng những kiến thức đã học về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và kỹ năng lập trình vào thực tế, xây dựng phần mềm ứng dụng trong một môi trường thực tế.

 

 

 

Xây dựng hệ thống đấu giá sản phẩm trực tuyến

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng hệ thống đấu giá sản phẩm trực tuyến .

Tác giả: Trần Nhật Khánh; GVHD: Ngô Thanh Huy, Phạm Thị Trúc Mai.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 57tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Kh107. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng được một website đấu giá trực tuyến các sản phẩm thực tế mà khách hàng có thể tham gia các cuộc đấu giá cũng như tự đăng ký để đem các sản phẩm của mình ra đấu giá.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn