foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Xây dựng website quản lý bán hàng trang trí nội thất doanh nghiệp Hiệp Thành

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý bán hàng trang trí nội thất doanh nghiệp Hiệp Thành.

Tác giả: Châu Văn Quí, GVHD: ThS. Nguyễn Thái Sơn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 146Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Qu300. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu việc xây dựng website bán hàng của cửa hàng và việc quản lý bán sản phẩm tại cửa hàng trở nên rất cần thiết thông qua quá trình lưu trữ thông tin, quá trình bán sản phẩm, quản lý thu chi của công ty,... Xây dựng Website Quản lý bán hàng trang trí nội thất Doanh nghiệp Hiệp Thành có các chức năng sau: Giới thiệu các loại sản phẩm, chức năng đặt hàng qua mạng, quản lý thông tin nhập hàng: thêm, sửa, xóa các loại sản phẩm, hướng dẫn sử dụng các loại sản phẩm có hiệu quả hơn. Tạo cho người dùng có cách sử dụng đạt hiệu quả chất lượng tốt hơn, quản lý thông tin nhập, xuất hàng, quản lý doanh thu, chi theo từng thời điểm, quản lý công nợ cũng như của khách hàng hay nhà cung cấp...

 

 

 

Xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Trà Vinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuấn; GVHD: ThS. Nguyễn Thái Sơn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 93Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 T502. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu.

 

 Mục tiêu: Quản lý thông tin về cán bộ công chức trong các cơ quan Nhà nước nói chung, quản lý công tác thi đua khen thưởng Trường Đại học Trà Vinh nói riêng là một bài toán quan trọng phục vụ cho việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ,… nhằm giúp lãnh đạo kịp thời đưa ra các quyết định để xây dựng đội ngũ Cán bộ Công chức đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Việc tin học hoá tổ chức quản lý thi đua khen thưởng mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Do đó, xây dựng website quản lý thi đua khen thưởng tại Trường Đại học Trà Vinh là mục tiêu của đề tài này.

 

 

 

Xây dựng website cho Thư viện Trường Đại học Trà Vinh kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website cho Thư viện Trường Đại học Trà Vinh kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng.

Tác giả: Thạch Va Rết; GVHD: ThS. Nguyễn Bảo Ân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 104Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 R258. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Để đảm bảo cho việc đọc sách cho các bạn sinh viên được tốt hơn thì việc phải xây dựng một website thư viện trực tuyến rất đáng được quan tâm. Hiện nay, trường Đại học Trà Vinh đã xây dựng cho mình thư viện trực tuyến. Nhiệm vụ chính của website này là cung cấp cho bạn đọc nhiều sự lựa chọn về sách, tìm kiếm, tra cứu thông tin sách đồng thời cũng giới thiệu vài nét về thư viện và cho phép bạn đọc mượn trước sách. Theo xu hướng hiện nay, các nhà phát triển ứng dụng web cũng đã đẩy mạnh quan tâm đến người dùng hơn bằng cách sử dụng hệ thống khuyến nghị cho người dùng chọn những sản phẩm phù hợp với sở thích của mình hơn. Hơn nữa, việc tìm kiếm hoặc tra cứa sách của các bạn sinh viên trên website chưa đủ để các bạn lựa chọn được cuốn sách phù hợp. Do vậy, tôi cũng đã áp dụng hệ thống này để xây dựng website cho thư viện trường Đại học Trà Vinh sử dụng mô hình ASP.NET MVC, đây là một mô hình tương đối tốt được Microsoft xây dựng ra nhằm giúp cho những nhà phát triển web phát triển tốt ứng dụng của mình. Hệ thống được xây dựng không chỉ là một website giới thiệu thư viện, giới thiệu sách mà còn đóng góp như một hệ thống tư vấn cho các bạn sinh viên những quyển sách nào cần thiết cho mình. Dựa vào dấu vết của những bạn đọc trước đó đã từng mượn, từ đó giúp giảm được thời gian tìm sách và nguy cơ không chọn được những quyển sách thích hợp.

 

 

 

Xây dựng website bán hàng kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng website bán hàng kết hợp hệ thống khuyến nghị cho người dùng.

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Định; GVHD: ThS. Nguyễn Bảo Ân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 144Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Đ312. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công website “Bán hàng” bao gồm các chức năng: Xem thông tin sản phẩm theo nhiều cách như theo loại sản phẩm, theo nhóm hàng, …Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm, giá cả, loại sản phẩm. Xem tin tức theo từng lĩnh vực hàng hóa được đăng trên website. Cho phép khách hàng mua sản phẩm và thanh toán ở mức độ thanh toán ảo. Cho phép khách hàng đăng ký thành viên và lấy mã kích hoạt tài khoản thông qua email. Admin phải quản lý được người dùng, sản phẩm, thông tin các tin tức liên quan ... Xây dựng thành công hệ thống khuyến nghị cho người dùng. Khuyến nghị trên cơ sở tận dụng toàn bộ lịch sử mua hàng của từng khách hàng. Khuyến nghị trên cơ sở tận dụng lịch sử mua hàng theo từng hóa đơn.

 

 

 

Xây dựng hệ thống website tư vấn và hướng nghiệp ngành học cho học sinh

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Xây dựng hệ thống website tư vấn và hướng nghiệp ngành học cho học sinh.

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Đượm; GVHD: ThS. Nguyễn Bá Nhiệm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 79Tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7 Đ559. Vị trí: Phòng tự nghiên cứu

 

Mục tiêu đề tài: Vấn đề tư vấn tuyển sinh luôn được mọi người quan tâm và rất quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông. Tư vấn nhằm định hướng cho học sinh chọn được ngành phù hợp với bản thân. Nhưng vấn đề tư vấn tuyển sinh hàng năm vẫn còn gặp nhiều vấn đề: chưa giúp học sinh chọn được ngành thích hợp, thông tin tư vấn từ các chương trình chủ yếu là hỏi và đáp nên hiệu quả chưa cao. Do đó, một Website tư vấn giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp là rất cần thiết với tình hình hiện nay. Với những lý do trên, tôi quyết định chọn đề tài “Xây dựng hệ thống Website tư vấn và hướng nghiệp chọn ngành học cho học sinh” để thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Khóa luận này chủ yếu tập trung vào xây dựng một trang web cung cấp thông tin về tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu giúp học sinh định hướng để chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân. Hệ thống dựa vào thông tin cá nhân và thông tin điểm của học sinh để đưa ra những ngành tư vấn phù hợp.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn