foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Phan Chí Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. 

Nội dung:

Chương 1: lý thuyết hệ thống và hệ thống nông nghiệp. Chương 2: vai trò nông nghiệp, hệ thống nông nghiệp. Chương 3: nghiên cứu phát triển hệ thống nông nghiệp. Chương 4: lựa chọn khu vực và địa điểm nghiên cứu hệ thống nông nghiệp. Chương 5: phân tích mô tả hệ thống nông nghiệp. Chương 6: phát hiện vấn đề hạn chế và khai thác tiềm năng. Chương 7: nghiên cứu – thử nghiệm đồng ruộng. Chương 8: chuyển giao và mở rộng kết quả nghiên cứu.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn