foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 81Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung:

Chương 1: Nguồn gốc, chức năng, bản chất phân loại ngôn ngữ. Chương 2: Cơ sở ngữ âm học. Chương 3: Từ vựng học và từ. Chương 4: Cú pháp học. Chương 5: Ngữ nghĩa học. Chương 6: Ngữ dụng học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn