foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Lê Công Văn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 152Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Nông nghiệp Thủy sản.

Nội dung:

Phần I: Đại cương về ký sinh trùng

Chương 1: Các khái niệm về bệnh ký sinh trùng học thú y.

Phần II: Xác định bệnh do nội ký sinh gây ra trên gia súc, gia cầm

Chương 1: Đại cương về giun sán, nguyên bào trên gia súc, gia cầm. Chương 2: Sán lá và những bệnh do sán lá gây ra trên gia súc , gia cầm. Chương 3: Sán dây và những bệnh do sán dây gây ra trên gia súc , gia cầm. Chương 4: Giun tròn và những bệnh do giun tròn gây ra trên gia súc , gia cầm. Chương 5: Cấu trùng và những bệnh do cấu trùng gây ra trên gia súc , gia cầm. Chương 6: Huyết bào tử trùng và những bệnh do huyết bào tử trùng gây ra trên gia súc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn