foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Thái Hùng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 115Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

Chương 1: Phân loại thức ăn. Chương 2: Xác định thức ăn năng lượng. Chương 3: Xác định thức ăn protein. Chương 4: Thức ăn xanh và thức ăn thô khô. Chương 5: Xác định thức ăn khoáng và Vitamin. Chương 6: Xác định chất kích thích tăng trưởng. Chương 7: Xác định các độc tố trong thức ăn. Chương 8: Xác định các phương pháp dự trữ và bảo quản thức ăn. Chương 9: Xác định các phương pháp chế biến thức ăn. Chương 10: Xác định các phương pháp phối trộn khẩu phần.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn