foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Lập trình và điều khiển hệ thống trộn qua mạng Ethernet bằng PLC.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Lập trình và điều khiển hệ thống trộn qua mạng Ethernet bằng PLC.

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn Đạt, Huỳnh Quốc Việt; GVHD: Hồ Văn Lâm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 56tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.8 Đ110 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Khảo sát hệ truyền động động cơ - Biến tần trên phần mềm Matlab/Simulink.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Khảo sát hệ truyền động động cơ - Biến tần trên phần mềm Matlab/Simulink.

Tác giả: Nguyễn Minh Long; GVHD: Nguyễn Đức Hiệu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 55tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.46 L431 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Ứng dụng WinCC điều khiển và giám sát hệ thống xử lý nước nấu trong nhà máy bia.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Ứng dụng WinCC điều khiển và giám sát hệ thống xử lý nước nấu trong nhà máy bia.

Tác giả: Lê Vũ Linh, Nguyễn Văn Quí; GVHD: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 160tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 670.42 L312 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Tích hợp hệ thống Chiller.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Tích hợp hệ thống Chiller.

Tác giả: Huỳnh Trúc Ly; GVHD: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 65tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 621.57 L600 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...

Thiết kế và thi công mô hình đèn giao thông tại ngã 6 dùng PLC Omron.

 

Đồ án tốt nghiệp Đại học. Đề tài: Thiết kế và thi công mô hình đèn giao thông tại ngã 6 dùng PLC Omron.

Tác giả: Nguyễn Trường An, Nguyễn Minh Trọng; GVHD: Ths. Văn Quốc Kiệt.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2011

Mô tả: 69tr, có hình ảnh minh họa, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 629.04028 A105 . Vị trí: phòng đọc.

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn