foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Trường THCS thị trấn Càng Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường THCS thị trấn Càng Long.

Tác giả: Lâm Bảo Trọng; Ths. Huỳnh Văn Hiệp (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 163tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Tr431 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Khách sạn Hưng Thịnh tỉnh Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khách sạn Hưng Thịnh tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Lê Minh Nhựt; Võ Minh Huy (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 2341tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Nh565 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông AN Thạnh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Trường Trung học Phổ thông An Thạnh.

Tác giả: Nguyễn Hoài Phong; Võ Minh Huy (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 1431tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Ph431 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

kế kỹ thuật Chung cư lô C Hộ 23 - 49 Đinh Tiên Hoàng - P3 - Q. BT - TPHCM.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư lô C Hộ 23 - 49 Đinh Tiên Hoàng - P3 - Q. BT - TPHCM.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Khang; Trần Thanh Vũ (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 1731tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh106 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật nhà ở Quân đội.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật nhà ở Quân đội.

Tác giả: Nguyễn Trường Hiếu; Nguyễn Nhật Thanh (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 2081tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 H309 . Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn