foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Thiết kế kỹ thuật Chung cư Ngọc Vân Tp. Vĩnh Long.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư Ngọc Vân Tp. Vĩnh Long.

Tác giả: Phạm Văn Tủ; Từ Hồng Nhung (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 208tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T500 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư Phường 3 thị xã Trà Vinh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư Phường 3 thị xã Trà Vinh.

Tác giả: Võ Anh Khoa; Nguyễn Vy Thanh (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 130tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 Kh401 . Vị trí: Phòng đọc

 

Register to read more ...

Thiết kế kỹ thuật Cao ốc Văn phòng Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Cao ốc Văn phòng Bình Dương, phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Võ ăn Bính; Kỷ Minh Hưng (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 134tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 B312 . Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Khu hiệu bộ Trường Đại học Bình Dương.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Khu hiệu bộ Trường Đại học Bình Dương.

Tác giả: Phạm Minh Toàn; Kỷ Minh Hưng (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 134tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 T406. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...

Thiết kế kỹ thuật Chung cư lô C Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

 

Đồ án tốt nghiệp. Đề tài: Thiết kế kỹ thuật Chung cư lô C Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Võ Văn Thành Công; Võ Minh Huy (GVHD);

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2012

Mô tả: 159tr, có ảnh minh họa, kích thước: 30cm

Số định danh: 624 C455. Vị trí: Phòng đọc

 

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn