foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 122Tr. 

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về xử lý tín hiệu số. Chương 2: Lấy mẩu và khôi phục tín hiệu. Chương 3: Tín hiệu và hệ thống thời gian rời rạc. Chương 4: Xử lý tín hiệu trong miền thời gian. Chương 5: Biến đổi Z.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Kim Anh Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 129Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện tử - Viễn thông.

Nội dung

Chương 1: Mạch diode. Chương 2: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor. Chương 3: Mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET. Chương 4: Ảnh hưởng Rs và Rl lên mạch khuếch đại. Chương 5: Đáp ứng tần số của BJT và FET. Chương 6: Các dạng liên kết của BJT và FET. Chương 7: Op-amp khuếch đại và ứng dụng.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Minh Triết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 108Tr.

Nội dung

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện. Chương 2: Mạch xác lập điều hòa. Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch. Chương 4: Mạch điện đơn giản RC & RL. Chương 5: Mạch điện bậc hai. Chương 6: Mạng hai cửa.

Phụ lục: Hướng dẫn sử dụng máy tính để tính toán số phức

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Kim Anh Tuấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 152Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử

Nội dung

A. Phần lý thuyết

Chương 1: Linh kiện thụ động. Chương 2: Linh kiện điện tử tích cực. Chương 3: Linh kiện 4 lớp bán dẫn. Chương 4: Linh kiện quang điện tử. Chương 5: Nguồn cấp điện ổn định.

B. Phần thực hành

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Cao Phương Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 233Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Điện - Điện tử

Nội dung

A. Phần lý thuyết

Chương 1: Tổng quan về bộ điều khiển lập trình. Chương 2: Giới thiệu PLC OMRON CP1E. Chương 3: Tập lệnh PLC OMRON CP1. Chương 4: Bộ định thời gian và ứng dụng. Chương 5: Bộ đếm và ứng dụng.

B. Phần thực hành

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn