foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Diệp Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Hồng Hà (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Qua đó, đánh giá những mặt đã đạt được và chưa đạt được nhằm đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay tài trợ trung và dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng.

Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn 2012 – 2014.

Mục tiêu 2: Đánh giá chung về hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh trong giai đoạn 2012 – 2014.

Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng.

Register to read more ...

Tác giả: Bùi Thị Nhí, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài nhằm phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh qua ba năm từ năm 2012 đến năm 2014 để đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cho ngân hàng.

- Mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Mục tiêu 2: Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Trà Vinh.

Read more ...

Tác giả: Phan Thị Cẩm Diệu, Nguyễn Thanh Hùng (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 73Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 658.800959786 D309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ vân tải tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Trà Vinh qua đó nắm bắt được những điểm mạnh cũng như những điểm yếu nhằm đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch giúp Công ty hoạt động tốt hơn và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

- Khách hàng của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Trà Vinh có thực sự hài lòng về dịch vụ vận tải của Công ty?

- Nguyên nhân và những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.

- Làm thế nào để khách hàng hài lòng về dịch vụ vận tải của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Trà Vinh.

- Có sự khác biệt như thế nào về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty theo các đặc điểm cá nhân như: tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn.

Read more ...

Tác giả: Kim Đa Qui, Phạm Trọng Phẩm (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 78Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 Qu300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hiệu quả HĐKD của NH TMCP Xây dựng Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh qua 3 năm giai đoạn 2011 - 2013. Từ kết quả phân tích, đề xuất một số giải pháp, chính sách để phát huy những thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế để góp phần nâng cao kết quả HĐKD sắp tới của NH đạt được hiệu quả cao.

- Phân tích nguồn vốn, tình hình thu nhập, chi phí và lợi nhuận của NH TMCP Xây dựng Việt Nam - chi nhánh Trà Vinh qua 3 năm từ 2011 đến 2013.

- Phân tích các chỉ tiêu về lợi nhuận và rủi ro của NH TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh.

- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của NH TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh.

Read more ...

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc, Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 68Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 Ng419. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích tình hình huy động vốn tiền gửi tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2013, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi, giúp tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn với các Ngân hàng khác.

- Phân tích thực trạng huy động vốn tiền gửi tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2013.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tiền gửi tại BIDV Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2013.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút tiền gửi cho BIDV Trà Vinh.

Read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn