foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Xuyến; Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 69Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động xuất khẩu cơm dừa sấy khô tại công ty cổ phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cơm dừa sấy khô trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu cơm dừa tại công ty cổ phần Trà Bắc;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mặt hàng cơm dừa sấy khô tại công ty;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu cơm dừa sấy khô tại công ty cổ phần Trà Bắc.

 

Tác giả: Lạc Ngọc Trân; Nguyễn Thị Thúy Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / Tr121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn từ năm 2015 - 2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu bia của công ty trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu bia của công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn;

- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao kim ngạch xuất khẩu bia của công ty trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Thạch Thị Tha Vé; Phan Thị Xuân Huệ (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / V200. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long vào thị trường EU từ năm 2015 đến năm 2017, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tôm của công ty vào thị trường EU.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng xuất khẩu tôm sang thị trường EU của công ty giai đoạn 2015 – 2017;

-Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tôm của công ty vào EU;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xuất khẩu tôm vào thị trường EU.

 

 

Tác giả: Võ Thị Trúc Linh; Phan Thị Xuân Huệ (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 382.6 / L312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty cổ phần Trà Bắc tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích tình hình xuất khẩu than hoạt tính của công ty cổ phần Trà Bắc từ năm 2015 đến năm 2017;

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty;

Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than hoạt tính của công ty Trà Bắc.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ái, Nguyễn Thị Cẩm Loan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.155 / A103 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017; từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2017;

Đề xuất giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong thời gian sắp tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn