foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đăng Kha; ThS. Phan Tấn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.222 / Kh100. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Vận dụng những kiến thức, lí thuyết về tính ổn định, tính năng dẫn hướng của ô tô và các yếu tố góc đặt bánh xe để nghiên cứu sự ổn định đối với ô tô. Từ đó rút ra được những vấn đề hiện tại đối với những chiếc ô tô đang chuyển động trên đường, song song với những vấn đề đó là đề xuất ra những ý kiến để có thể đảm bảo được sự an toàn, ổn định của xe khi hoạt động trên đường khi chuyển chuyển động thẳng, khi ô tô phanh và đặc biệt khi xe quay vòng;

- Đưa ra các phương trình động học, động lực học tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các vấn đề trong đề tài;

Đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển động của xe, trong những yếu tố đó phải đưa ra được cụ thể những vấn đề, từ đó rút ra được những ảnh hưởng của yếu tố đó đến quá trình chuyển động của ô tô.

 

Tác giả: Trần Văn Chinh; ThS. Phan Văn Tuân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.8 / Ch312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel dùng bơm cao áp VE; phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp phân phối VE; giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bơm cao áp phân phối VE; xây dựng thành công mô hình hệ thống nhiên liệu Diesel sử dụng bơm cao áp VE; tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa được bơm cao áp phân phối VE đúng yêu cầu kỹ thuật.

 

Tác giả: Dương Thương; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / Th561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nguyên cứu tìm hiểu các khái niệm về hệ thống điều khiển trên động cơ xăng; nguyên cứu sơ đồ, Các tín hiệu vào ra của hệ thống điều khiển trên động cơ xăng; lập quy trình kiểm tra bảo, bảo trì một số hệ thống điều khiển trên động cơ xăng.

 

Tác giả: Võ Ngọc Ẩn; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 131Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.222 / Â121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Mô tả, trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và sơ đồ mạch của một số loại cảm biến thông dụng trên xe ô tô;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc hoạt động chung các loại cảm biến;

- Nhận dạng, so sánh được các loại cảm biến sử dụng trên ô tô.

 

Tác giả: Dương Đình Vĩnh; ThS. Lâm Bá Nha (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.89 / V312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Kiểm tra đánh giá được tình trạng kỹ thuật, các thông số bên trong, thông số về kết cấu của hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel;

- Đề xuất những giải pháp, phương pháp để kiểm tra, chuẩn đoán, khắc phục những hư hỏng của hệ thống điều khiển động cơ Diesel;

- Nghiên cứu sơ đồ, các tín hiệu vào ra của hệ thống điều khiển động cơ diesel;

- Lập quy trình kiểm tra, bảo trì một số hệ thống điều khiển động cơ diese.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn