foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Huỳnh Thái Hoàng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2006. Mô tả: 421Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về điều khiển thông minh. Chương 2. Hệ mờ. Chương 3. Mạng thần kinh. Chương 4. Giải thuật di truyền. Chương 5. Điều khiển trực tiếp.. Chương 6. Nhận dạng hệ phi tuyến. Chương 7. Điều khiển dựa vào mô hình. Chương 8. Điều khiển thích nghi. Chương 9. Điều khiển học. Chương 10. Hệ thống điều khiển thông minh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn