foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Đăng Sinh, PGS. TS. Nguyễn Thị Thọ (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính  trị Quốc gia sự thật, năm: 2018. Mô tả: 187 trang, 21cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Phần thứ nhất: Lý luận chung về đạo đức và đạo đức học Mác - Lênin. Phần thứ hai: Giáo dục đạo đức. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu, học tập, giảng dạy về đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nói chung; học sinh, sinh viên ngành sư phạm nói riêng trong điều kiện hiện nay khi mà Đảng ta đang thực hiện chủ trương về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn