foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Dương Văn Lượng, PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng.

Nhà Xuất bản: Chính trị - Hành chính; Năm XB: 2010. Số trang: 151Tr.

Nội dung:

Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh. Trình bày quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về quân đội.....

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn