foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 1999.

Mô tả: 235Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 571 Ng121. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 1: Nhiệt động học của hệ sinh vật. Chương 2: Động học của quá trình sinh học. Chương 3: Tính thấm của tế bào và mô. Chương 4: Các hiện tượng điện động học. Chương 5: Độ dẫn điện của tế bào và mô. Chương 6: Điện thế sinh vật. Chương 7: Quang sinh học. Chương 8: Phóng xạ sinh vật học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn