foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 387Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tập hợp và ánh xạ. Chương 2: Cấu trúc đại số - Số phức - Đa thức và phân thức hữu tỉ. Chương 3: Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính. Chương 4: Đại số vectơ và hình học giải tích. Chương 5: Không gian vectơ - Không gian Euclid. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính. Chương 7: Trị riêng và vectơ riêng

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn