foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương, TS. Nguyễn Thị Bình, ThS. Phạm Thanh Hà.

Nhà xuất bản Công thương. Năm: 2020. Mô tả: 198Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 381.14209597/ H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Tổng quan về logistics trong thương mại điện tử; các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, môi trường pháp lý và xu hướng phát triển; thực trạng logistics trong thương mại điện tử tại Việt Nam; định hướng và giải pháp phát triển logistics trong thương mại điện tử nước ta

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn