foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. Đặng Quốc Bảo, TS. Đặng Thị Thanh Huyền.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2005.

Mô tả: 254Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Phần I. Chỉ số phát triển giáo dục-cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Phần II. Môt số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn