foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (chủ biên).

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2008.

Mô tả: 391Tr, kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 340.09597 T406. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Chương 2: Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật. Chương 3: Quan hệ pháp luật. Chương 4: Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai: Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam

Chương 5: Luật nhà nước Việt Nam. Chương 6: Luật hành chính Việt Nam. Chương 7: Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự. Chương: 8: Luật dân sự và Luật tố tụng dân sự. Chương 9: Luật hôn nhân và gia đình. Chương 10: Luật lao động. Chương 11: Pháp luật kinh doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn