foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tiến.

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm: 2017. Mô tả: 610Tr. Kích thước: 14,5X20,5cm.

Nội dung:

Trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, quan hệ pháp Luật Hôn nhân và Gia đình, chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ 1945 đến nay, kết hôn và kết hôn trái pháp luật, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con - quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn