foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Thị Sơn.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2010. Mô tả: 187Tr. Kích thước: 14.5x20.5cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Giá trị dinh dưỡng và làm thuốc của nấm. Chương 3: Đặc tính sinh học và công nghệ nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu phổ biến hiện nay. Chương 4: Sâu bệnh hại nấm và biện pháp phòng trừ. Chương 5: Hoạch toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn - nấm dược liệu. Chương 6: Bảo quản và chế biến nấm. Chương 7: Thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chương 8: Mô hình phát triển sản xuất nấm hiện nay. Chương 9: Một số cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển sản xuất nấm. Chương 10: Một số địa chỉ giúp người dân liên hệ sản xuất nấm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn