foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đống (chủ biên).

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2002. Mô tả: 156Tr. Kích thước: 13x19cm

Nội dung:

Phần 1: Cơ sở khoa học và tình hình sản xuất nấm ăn phục vụ nội địa và xuất khẩu ở Việt Nam. Phần 2: Tính toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn. Phần 3: Chuẩn bị các điều kiện nuôi trồng nấm. Phần 4: Kỹ thuật trồng nấm mỡ. Phần 5: Kỹ thuật trồng nấm sò. Phần 6: Kỹ thuật trồng nấm rơm. Phần 7: Kỹ thuật trồng mộc nhĩ. Phần 8: Kỹ thuật trồng nấm hương. Phần 9: Kỹ thuật trồng nấm linh chi. Phần 10: Cách ăn nấm tươi. Phần 11: Một số món ăn từ nấm. Phần 12: Kết luận.

Phụ lục: Một số bài báo  về công tác nghiên cứu và sản xuất nấm ăn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn