foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Tuấn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Võ Quốc Thạch.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 228Tr, kích thước: 20,5x29cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Tiểu mô đun 1. Vẽ theo mẫu. Tiểu mô đun 2. Vẽ trang trí. Tiểu mô đun 3. Vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng.Tiểu mô đun 4. Thưởng thức mĩ thuật và phương pháp dạy - học mĩ thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn