foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Vũ Thị Sao Chi.

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 531Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 351.597/ Ch300. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ trong lĩnh vực hành chính. Chương 2: Quy định của nhà nước và những yêu cầu chung về sử dụng ngôn ngữ hành chính. Chương 3: Thể thức văn bản hành chính. Chương 4: Chính tả trong văn bản hành chính. Chương 5: Từ ngữ trong văn bản hành chính. Chương 6: Câu trong văn bản hành chính. Chương 7: Bố cục nội dung văn bản hành chính. Chương 8: Mẫu hóa văn bản hành chính. Chương 9: Vấn đề chuẩn hóa tiếng Việt hành chính trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn