foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Văn Nỡ - Trường Đại học Cần Thơ

 
Khảo sát những công trình sưu tầm văn học dân gian ở Nam Bộ, đồng bào dân tộc Khmer có một nền văn học dân gian rất phong phú với khá nhiều thể loại, trong đó có tục ngữ (và cả thành ngữ) mà người Khmer gọi là Sôphea sấch. Số lượng thành ngữ, tục ngữ này thật phong phú

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn