foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Nguyễn Duy Luật.

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2006. Mô tả: 211Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Phần 1: Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam. Phần 2: Tổ chức, chức năng nhiệm vụ và nội dung quản lý cơ bản các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của y tế địa phương. Phần 3: Tổ chức và quản lý bệnh viện đa khoa. Phần 4: Đại cương về quản lý, quản lý y tế. Phần 5: Người cán bộ quản lý lãnh đạo và các kỹ năng quản lý. Phần 6: Thông tin và quản lý thông tin y tế công cộng. Phần 7: Phân tích và xác định vấn đề sức khỏe, vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng. Phần 8: Kế hoạch và lập kế hoạch y tế. Phần 9: Điều hành và giám sát các hoạt động y tế công cộng. Phần 10: Quản lý nhân lực. Phần 11: Quản lý tài chính và vật tư y tế. Phần 12: Đánh giá chương trình/ hoạt động y tế công cộng. Phần 13: Đại cương về chính sách y tế công cộng. Phần 14: Đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính sách y tế công cộng. Phần 15: Một số chính sách lớn về y tế của Việt Nam hiện nay. Phần 16: Xã hội hóa và lồng ghép các hoạt động y tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn