foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Bình.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2007.

Mô tả: 187Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 614.4 D302T.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm dịch tễ dược học. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu dịch tễ dược học. Chương 3: Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học. Chương 4: Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học. Chương 5: Các phương pháp thu nhập dữ liệu nghiên cứu. Chương 6: Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu. Chương 7: Các phương pháp phân tích và xử lý số liệu nghiên cứu. Chương 8: Các chỉ số sử dụng thuốc. Chương 9: Phương pháp đánh giá nhanh việc cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng. Chương 10: Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn