foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Dương Đình Thiện (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y học. Năm XB: 2003. Mô tả: 261Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

1. Tỷ lệ mắc. 2. Tỷ lệ tử vong. 3. Đo lường nguy cơ. 4. Biến sinh học. 5. Độ tập trung và độ phân tán của số liệu nghiên cứu. 6. Ý nghĩa thống kê sai số chuẩn - tự đối chiếu cặp. 7. Xác suất. 8. Kỹ thuật lâm sàng tuyển phát hiện hàng loạt. 9. Kết hợp và căn nguyên. 10. Điều tra xử lý dịch. 11. Nghiên cứu bệnh chứng. 12. Nghiên cứu thuần tập. 13. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. 14. Điều tra nghiên cứu sức khỏe cộng đồng - nghiên cứu ngang. 15. Lập kế hoạch và tổ chức một cuộc điều tra cộng đồng. 16. Sử dụng thông tin sẵn có. 17. Chọn mẫu. 18. Cỡ mẫu. 19. Mẫu ngẫu nhiên đơn. 20. Mẫu tầng. 21. Mẫu chùm. 22. Thiết kế bộ câu hỏi, kỹ thuật phỏng vấn và điền câu hỏi. 23. Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu. 24. Bài tập tự đánh giá.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn