foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Tác giả: Bộ Y tế.

Nhà xuất Y học. Năm xuất bản: 2018. Mô tả: 1666Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 615.03/ D557. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Dược thư quốc gia Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Y tế nhằm cung cấp cho các thầy thuốc và cán bộ y tế những hiểu biết đúng về thuốc và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả. Dược thư quốc gia Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 2033/QĐ-BYT ngày 29/5/2015 của Bộ Y tế - Xuất bản lần thứ 2 bao gồm 700 chuyên luận thuốc và 24 chuyên luận chung.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn