foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. BSCK2. Hà Thị Anh.

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 275Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.1/ H525H. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương 1. Huyết học cơ sở. Chương 2. Huyết học tế bào. Chương 3. Đông - cầm máu. Chương 4. Truyền máu. Chương 5. Đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn