foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc;

Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam. Năm XB: 2011

Mô tả: 119Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.1 / T120L. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt:

Trình bày những khái niệm cơ bản về tâm lý học, tâm lý y học và tầm quan trọng của yếu tố tâm lý đối với sức khoẻ và bệnh tật. Những đặc điểm tâm lý của người và quy tắc cơ bản trong giao tiếp với người bệnh. Mối tương quan giữa giao tiếp và y đức, nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của người cán bộ y tế

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn