foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, DS. Hoàng Trọng Quang, BS. Nguyễn Xuân Nhất Lin.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2010.

Mô tả: 511Tr, kích thước: 14.5x20.5 cm. Số định danh: 615.9 H561. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt:

Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, những tác dụng không mong muốn cần tránh, những biện pháp chăm lo sức khỏe khi dùng thuốc


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn