foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: BS. Lê Thị Kim Thu.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2005.

Mô tả: 283Tr, kích thước: 29cm. Số định danh: 612 / Th500. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt:

Tìm hiểu các chất xúc tác sinh vật học, cấu tạo-chuyển hoá các chất. Sinh hoá cơ quan và các dịch, một số bệnh học liên quan. Hướng dẫn các cách lấy nước tiểu, máu và các dịch khác

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn