foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Chu Văn Thăng.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2012.

Mô tả: 151Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 613 Th116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khoẻ môi trường; ô nhiễm nước, đất, không khí, thảm hoạ và sức khoẻ cộng đồng. Các hình thức xử lý chất thải của người hợp vệ sinh. Vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị và sức khoả cộng đồng, ô nhiễm nhà ở và sức khoẻ.. .

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn