foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Tấn Dũng, TS. Trịnh Văn Dũng, KS. Lê Thanh Phong, KS. Trần Hữu Hưng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2009. Mô tả: 195Tr.

 

Nội dung:

Phần 1: Các thiết bị đo lường - tự động điều khiển các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 1: Những khái niệm, ký hiệu thiết bị điều khiển tự động hóa các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh. Chương 2: Các thiết bị đo lường - điều khiển trong quá trình truyền động điện. Chương 3: Các thiết bị đo lường - điều khiển tự động và bảo vệ áp lực của các quá trình nhiệt - lạnh. Chương 4: Các thiết bị đo lường - tự động điều khiển và bảo vệ nhiệt độ các quá trình nhiệt - lạnh. Chương 5: Các linh kiện bán dẫn ứng dụng trong điều khiển các quá trình nhiệt - điện lạnh.

Phần 2: Cơ sở kỹ thuật điện và truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 6: Cơ sở kỹ thuật điện trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh. Chương 7: Cơ sở truyền động điện tự động trong các quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Phần 3: Cơ sở khoa học điều khiển tự động quá trình và thiết bị công nghệ nhiệt - điện lạnh.

Chương 8: Cơ sở khoa học về hệ thống tử động điều khiển. Chương 9: Logic mạch và nguyên tắc thành lập mạch điện tự động điều khiển.

Phần 4: Điều khiển tự động hóa hệ thống lạnh. Chương 11: Tự động điều khiển các hệ thống lạnh dân dụng.

Chương 10: Điều khiển tự động các hệ thống lạnh công nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn