foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Xuân Minh (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008. Mô tả: 239Tr. Kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển tự động. Chương 2: Khái niệm cơ bản và cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động. Chương 3: Mô tả toán thọc hệ thống điều khiển tự động. Chương 4: Khảo sát động học hệ tuyến tính liên tục. Chương 5: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Chương 6: Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động. Chương 7: Tổng hợp hệ thống. Chương 8: Hệ thống điều khiển xung - số. 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn