foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phí Văn Hào, Lê Gia Bảo, Phạm Văn Nghệ, Lê Trung Kiên.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm xuất bản: 2006.

Mô tả: 92Tr. Khổ: 19 x 27cm.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở kinh tế kỹ thuật của quá trình tự động hóa sản xuất gia công áp lực. Chương 2: Những vấn đề chung về tính toán thiết kế các phương tiện cơ khí hóa và tự động hóa. Chương 3: Cơ khí hóa và tự động hóa quá trình dập tấm từ phôi liên tục. Chương 4: Tự động hóa quá trình dập tấm và dập thể tích nguội từ phôi thiếc. Chương 5: Tự động hóa và cơ khí hóa quá trình rèn - dập khối. Khái niệm về đường dây tự động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn