foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Kim Giao.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2006. Mô tả: 326Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương I : Các hệ thống đếm và mã số. Chương II: Đại số logic. Chương III: Các họ vi mạch LOGIC cơ bản. Chương IV: Mạch LOGIC tổ hợp. Chương V: TRIGƠ. Chương VI: Các bộ đếm. Chương VII : Bộ nhớ bán dẫn. Chương VIII : Bộ nhớ bán dẫn. Chương IX : Vòng bám pha. Chương X : Thiết kế mô phỏng các mạch điện tử số.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn